Vụ kho sơn phát nổ: Nhà xưởng bị nung chảy, công nhân mất Tết - vu-kho-son-phat-no-nha-xuong-bi-nung-chay-cong-nhan-mat-tet

Vụ kho sơn phát nổ: Nhà xưởng bị nung chảy, công nhân mất Tết - vu-kho-son-phat-no-nha-xuong-bi-nung-chay-cong-nhan-mat-tet

Vụ kho sơn phát nổ: Nhà xưởng bị nung chảy, công nhân mất Tết - vu-kho-son-phat-no-nha-xuong-bi-nung-chay-cong-nhan-mat-tet